Digitalne reklame znaju ko ste – Zanimljivo

Japanska kompanija Nec je krajem prošle godine obradovala tehnofile i užasnula borce za privatnost kad je pokazala sistem koji zahvaljujući tehnologiji prepoznavanja lica pogađa starost i pol prolaznika i u skladu s tim prikazuje odgovarajuće reklame. Međutim, IBM-ovi istraživači u Velikoj Britaniji otišli su korak dalje. Zahvaljujući novim tehnologijama zaronili su dublje u lične podatke prolaznika na ulici i skrojili reklame koje im se obraćaju po imenu kao što je to doživeo Tom Kruz u filmu Minority Report dok je prolazio kroz jedan tržni centar. Reklamni panoi koje oni razvijaju oslanjaju se na RFID čipove koji se sve češće ugrađuju u kreditne kartice i mobilne telefone kao sredstva za čuvanje podataka kojima se pristupa beskontaktnim senzorima. Senzor u panou hvata taj RFID signal dok njegov nosilac prolazi pored panoa i vadi podatke o njegovom imenu, starosti, polu, kupovnim navikama i ličnim interesovanjuma. Polazeći od tih informacija reklamni pano može da prikaže reklamu namenski prilagođenu tom prolazniku i čak da ga oslovi imenom kako bi mu privukao pažnju, poput panoa koji je Tomu Kruzu doviknuo: „Džone Andertone, mogao bi da probaš jedan Guinness upravo sada“. Borci za privatnost verovatno će ovakvu pojavu osuditi zbog neovlašćenog uzimanja privatnih podataka (i tu su u pravu), ali IBM i oglašivači na to gledaju kao na način da se reklame učine relevantnijim i da se potrošačima život olakša, jer će reklame biti efikasnije i neće ih bombardovati temama koje se ne odnose na njih.

Izvor: www.mikro.rs