Postavljanje reklame – projekti za reklame – dozvola za postavljanje reklame

Za svaku reklamu (led svetleće reklame, klasične nesvetleće reklame, totemi, krovne reklame) neophodno je nabaviti dozvolu. Kako bi se dobila dozvola za postavljanje reklame potrebno je ispuniti određene uslove. Ti uslovi su definisani pravilnicima, normativima i odlukama nadležnih organa, odnosno skupština opština.  Uslovi, nadležnost davanja saglasnosti i  dozvole kao i dokumentacija potrebna za postavljanje reklama zavise od lokacije. Ako je predviđena lokacija reklame u stambenoj i/ili poslovnoj zoni, saglasnost daje nadležna Opština. Ukoliko se reklama postavlja u okviru ulice, puta ili lokalne saobraćajnice, dozvolu/saglasnost za njeno postavljanje izdaje nadležna Direkcija za puteve. Ukoliko se reklama postavlja u zoni specifične zaštite (delu grada) ili na zaštićen objekat, obavezna je saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika. U zavisnosti od mesta i tipa postavljanja, u retkim slučajevima, za odobrenje za postavljanje reklame je potrebna i saglasnost organa nadležnog za protivpožarnu zaštitu, sekretarijata za vazdušni saobraćaj itd.

Pre svega Vam je potreban projekat reklame, na osnovu kojeg dalje ostvarujete svoja prava. Pribavljanje dozvole se radi na osnovu projekta koji sadrži svu propisanu dokumentaciju. Kvalitet projekta utiče na brzinu izdavanja dozvole.

U mogućnosti smo da Vam obezbedimo kompletnu izradu arhitektonsko – građevinskog projekta i tehničke dokumentacije, kao i da Vas uputimo u sve potrebne procedure, kojim stičete prava da postavite novu, ili ostvarujete prava na već postojeću reklamu. Projektna dokumentacija za reklamu, u zavisnosti od vrste, uz arhitektonsko-građevinski projekat može da sadrži i projekat elektroinstalacija (elektroprojekat) i projekat statike (statički proračun), overen od licenciranih inženjera. Takođe, moguće je da za dobijanje saglasnosti nadležnih organa bude potrebna i tehnička kontrola. Sve to Vam obezbeđujemo po povoljnim uslovima.

Postupak izrade projekta

U dogovoru s klijentom, u zavisnosti od vrste usluge, formiramo predračun i dogovor o načinu plaćanja. Nakon toga izlazimo na teren gde obavljamo potrebna merenja i fotografisanje. Paralelno sa izradom projekta vrši se prikupljanje potrebne dokumentacije. Nakon završenog posla, dobijate kompletiran projekat sredstva za oglašavanje, tri primerka u papirnom obliku, izrađen u skladu sa propisima koje je izdala lokalna opština i na osnovu kog ostvarujete svoja prava. Podnet zahtev za dobijanje dozvole koji se nalazi u proceduri, od strane inspekcije tretira se jednako kao i sama dozvola koju dobijate kasnije. Osnovni projekat reklame sadrži tehnički opis i tehničke crteže, a po potrebi i statički proračun, dokaz o nosivosti i stabilnosti konstruktivnog rešenja sredstva sa oglašavanje, projekat elektroinstalacija za osvetljenja, elektroenergetsku saglasnost na projekat, dodatne dozvole i saglasnosti (npr Zavod za zaštitu spomenika), kao i obavljenu tehničku kontrolu.

Izradu projektne dokumentacije reklamnih oznaka sa tehničkom kontrolom, u cilju dobijanja dozvola za isticanje reklame, vršimo za sve vrste elemenata za oglašavanje, reklamni panoi, konzolne reklame, sve nesvetleće vrste, kao i sve vrste svetlećih reklama, sa neonskom ili LED rasvetom, programirane LED ekrane, 3D slova i svetleće reklame, toteme…

Posedujemo neophodno iskustvo, garantujemo kvalitet i obavljamo poslove u kratkom vremenskom roku, u zavisnosti od obima posla, od 15 do 20 radnih dana, na teritoriji cele Srbije. Ukoliko Vam odgovaraju naše usluge, ili imate dodatna pitanja i nedoumice, možete nas kontaktirati putem telefona, mejla, društvenih mreža, kao i direktno preko sajta na našoj kontakt stranici.

  • Zašto odabrati nas?
  • Poštovanje dogovorenih rokova
  • Dokazana stručnost
  • Dugogodišnje iskustvo

Za cenovnik izrade projekta reklame, a i kako biste dobili uvid u potrebnu dokumentaciju, kliknite na dugme POTREBNA DOKUMENTACIJA.

Za sva dodatna pitanja stojim vam na raspolaganju. Mob. 060-575-88-66