Postavljanje reklame – projekti za reklame

Usluga pribavljanja dozvola za postavljanje reklama obuhvata:

  1. pribavljanje svih propisanih saglasnosti od nadležnih institucija,
  2. kompletiranje dokumentacije i predaja gradskom ili drugom nadležnom organu koji izdaje dozvolu,
  3. praćenje procedure i preduzimanje svih potrebnih radnji i urgencija za ubrzavanje i
  4. preuzimanje dozvole i dostava klijentu.

Za pokretanje postupka pribavljanja saglasnosti i dozvole, neophodno je da klijent dostavi sledeću dokumentaciju:

  1. Pravni osnov vlasništva (vlasnički list ili ugovor o zakupu nad objektom)
  2. Izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre
  3. Kopija poslednjeg plaćenog računa za električnu energiju
  4. Punomoćje za lice koje zastupa klijenta u procesu pribavlja dozvole
  5. Saglasnost vlasnika za postavljanje reklame i napajanje iste iz RO unutar lokala.

Imamo iskustvo u oblasti projektovanja i omogućavamo Vam da do svog projekta dođete u veoma kratkom roku. Rok izrade projekta je 15 – 20 dana. Pozovite 060/ 575-88-62 ili nam pošaljite mejl na k2reklame@gmail.com i rado ćemo Vam pomoći oko svih pitanja i nedoumica. Za sve potrebne informacije i objašnjenja, za potrebnu dokumentaciju ili detalje, obratite se našem timu profesionalaca, koji će Vam izaći u susret sa svim potrebnim savetima i informacijama.

Projektna dokumentacija  PDF