Štampa autografike

Štampa autografike

Štampa autografike uglavnom spada u štampu velikih formata, a zbog isplativosti se pretežno radi u digitalnoj tehnici. Štampa se radi na CAST foliji koja je UV otporna, a naknadnom hladnom aminacijom se postiže zaštita folije od fizičkih i vremenskih uslova. Postoje i posebni alati kojima se odštampana autografika postavlja na vozilo.