Izrada reklama – iznajmljivanje reklama – montaža reklama

Izrađujemo sve tipove reklama počevši od: klasičnih reklamnih panoa izrađenih od više vrsta materijala shodno nameni, do svih tipova svetlećih reklama, displeja, reklama sa pokretnim slovima, totema itd. Zavisno od tipa i namene, štampani materijal koji se koristi daje najbolje rezultate u postojanosti kao i u vizuelnoj percepciji.

Pored izrade, možemo odgovoriti bilo kom zahtevu za montažu, naš tim montažera rešava i nemoguće zahteve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *